Toán Lớp 5: Một đội trồng cây có 12 người khi trồng được trực 180 cây trong vòng 1 ngày. Hỏi nếu đội đó có 16 người thì đội đó sẽ trồng được bao nh

Question

Toán Lớp 5: Một đội trồng cây có 12 người khi trồng được trực 180 cây trong vòng 1 ngày. Hỏi nếu đội đó có 16 người thì đội đó sẽ trồng được bao nhiêu cây trong vòng 1 ngày biết năng suất của mỗi người trồng được đều như nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 tuần 2022-06-04T15:46:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trong 1 ngày 1 người trồng được số cây là :
  180:12=15( cây )
  Trong 1 ngày 16 người trồng được số cây là :
  15xx16=240( cây )
  Đáp số :240 cây

 2. 1 người trong 1 ngày trồng được :
  180 : 12 = 15 ( cây )
  16 người trong 1 ngày trồng được :
  15 xx 16 = 240 ( cây )
                Đáp số : 240 cây
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )