Toán Lớp 5: Một đội thợ gặt xong diện tích cánh đồng trong 3 ngày. Ngày đầu đội đó gặt được 30% diện tích cánh đồng.Ngày thứ hai đội gặt được 60% d

Question

Toán Lớp 5: Một đội thợ gặt xong diện tích cánh đồng trong 3 ngày. Ngày đầu đội đó gặt được 30% diện tích cánh đồng.Ngày thứ hai đội gặt được 60% diện tích còn lại. Ngày thứ ba gặt được 1,4ha lúa thì xong. Hỏi cả ba ngày đội đó gặt được bao nhiêu ha lúa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-06-11T05:00:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1,4ha lúa ứng với :
  100% – 30% – 60% = 10% ( tổng số ha lúa )
  Cả 3 ngày đội đó gặt được số ha lúc là :
  1,4 : 10% = 14 ( ha )
                  Đáp số : 14ha
  #dtkc
   

 2. đổi 30% = 3/10
   60% = 3/5
  Phân số chỉ số lúa ngày thứ hai gặp được là :
  ( 1 – 3/10) xx 3/5 = 21/50
  Phân số chỉ số lúa ngày thứ  ba gặp được là :
  1 – 3/10 – 21/50= 7/25 
  cả ba ngày đội đó  gặt được số ha lúa là :
  1,4 : 7/25= 5 ( ha)
  Đáp số : 5 ha
  #caty09

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )