Toán Lớp 5: Một đội sản xuất trong tuần đầu đã làm được 384 sản phẩm,đạt 32% kế hoạch.Hỏi đội sản xuất đó còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa mới h

Question

Toán Lớp 5: Một đội sản xuất trong tuần đầu đã làm được 384 sản phẩm,đạt 32% kế hoạch.Hỏi đội sản xuất đó còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tuần 2022-04-14T02:37:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Kế hoạch có số sản phẩm là:
  384: 32. 100=1200( sản phẩm)
  Số sản phẩm cần làm để hoàn thành kế hoạch là: 
  1200- 384=816( sản phẩm)
  Đáp số: 816 sản phẩm
   

 2. Số sản phẩm mà đội đó đề ra là:
  384 : 32% = 1200 (sản phẩn)
  Đội đó còn phải làm số sản phẩm là:
  1200 – 384 = 816 (sản phẩm)
  Đáp số: 816 sản phẩm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )