Toán Lớp 5: Một đội xe vận tải có 10 xe gồm 2 loại: loại chở được 43 tạ và loại chở 32 tạ .cả đội chở được 39 tấn 7 tạ. hỏi có có bao nhiêu xe mỗi

Question

Toán Lớp 5: Một đội xe vận tải có 10 xe gồm 2 loại: loại chở được 43 tạ và loại chở 32 tạ .cả đội chở được 39 tấn 7 tạ. hỏi có có bao nhiêu xe mỗi loại ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 5 ngày 2022-06-18T04:58:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  Đổi : 39 tấn 7 tạ = 397 tạ
  Giả sử : 10 xe đó đều chở 43 tạ thì cả đội chở :
  43 xx 10 = 430 ( tạ )
  Dôi ra số tạ là :
  430 – 397 = 33 ( tạ )
  Dôi ra như vậy vì ta đã thay số xe chở 32 tạ bằng xe chở 43 tạ . Mỗi lần thay như vậy dôi ra là :
  43 – 32 = 11 ( tạ )
  Số xe chở 32 tạ là :
  33 : 11 = 3 ( xe )
  Số xe chở 43 tạ là :
  10 – 3 = 7 ( xe )

 2. Giải thích các bước giả
  Đổi : 39 tấn 7 tạ  397 tạ
  Giả sử :  xe đó đều chở 43 tạ thì cả đội chở :
  10=( tạ )
  Đổi ra số tạ là :
  =( tạ )
  Mỗi lần thay như vậy đổi ra là :
  =( tạ )
  Số xe chở 32 tạ là :
   : 11 = 3 ( xe )
  Số xe chở 43 tạ là :
     =  ( xe )
          Đ/S: 7 xe
      Xin CTLHN ạ!!!
          ^_^ Chúc bạn học tốt ^_^
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )