Toán Lớp 5: Một đoạn dây thép dài 6m nặng 75 gam . Để bán 100m dây thép thì cần phải dùng bao nhiêu gam

Question

Toán Lớp 5: Một đoạn dây thép dài 6m nặng 75 gam . Để bán 100m dây thép thì cần phải dùng bao nhiêu gam, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-04-13T19:53:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Một đoạn dây thép dài 6m nặng 75 gam . Để bán 100m dây thép thì cần phải dùng bao nhiêu gam?
  Bài giải:
  1m dây thép nặng số gam là:
  75:6=12,5(g)
  Bán 100m dây thép thì cần phải dùng số gam là:
  12,5×100=1250(g)
  Đáp số: 1250g
  color{Pink}\text{#nguyenhalinh26092011}

 2. 1 mét thép nặng số gam là:
       75 : 6 = 12,5 (gam)
  100 mét thép nặng số gam là:
       12,5 x 100 = 1250 (gam)
            Đáp số: 1250 gam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )