Toán Lớp 5: Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Question

Toán Lớp 5: Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-12-15T17:08:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáy bé đám đất là:
  150 xx 3/5 = 90  (m)
  Chiều cao đám đất là:
  150 xx 2/5 = 60  (m)
  Diện tích đám đất là:
  (150 + 90) : 2 × 60 = 7200  (m^2)
  Đáp số: 7200  m^2
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé hình thang:
  150×3/5=90(m)
  Chiều cao hình thang:
  150×2/5=60(m)
  Diện tích đám đất hình thang:
  ((90+150)×60)/(2)=7200($m^2$)
  Đáp số: 7200$m^2$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )