Toán Lớp 5: Một đám đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích một thửa ruộng hình vuông có cạnh 150 m chiều rộng đám đất hình chữ nhật đó cho đ

Question

Toán Lớp 5: Một đám đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích một thửa ruộng hình vuông có cạnh 150 m chiều rộng đám đất hình chữ nhật đó cho được 90 m Tính chu vi đám đất hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 14 phút 2022-06-01T00:01:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích mảnh đất là:
  150 × 150 = 22500 (m^2)
  Chiều dài mảnh đất là:
  22500 : 90 = 250 (m)
  Chu vi mảnh đất là:
  (250+90) × 2 = 680 (m)
  Đáp số: 680 m

 2. Giải đáp:
  Diện tích hình chữ nhật là :
      150 x 150= 22500 ($m^{2}$ )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
        22500 : 90 = 250 (m)
  chu vi hình chữ nhật là :
       (250 + 90 ) x2 =680 (m)
                                Đáp số : 680 m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )