Toán Lớp 5: Một cuốn sách giá 80 000đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới nhà sách giảm giá 10%. Hỏi số tiền được giảm là bao nhiêu ? .Khối lớp 4 v

Question

Toán Lớp 5: Một cuốn sách giá 80 000đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới nhà sách giảm giá 10%. Hỏi số tiền được giảm là bao nhiêu ?
.Khối lớp 4 và khối lớp 5 quyên góp giúp đồng bào bị lũ lụt được 3 500 000đồng, trong đó số tiền khối 4 quyên góp chiếm 65% , còn lại là số tiền của khối 5. Hỏi khối 5 quyên góp bao nhiêu tiền ?
. Mẹ mua cả gạo tẻ và gạo nếp hết 360 000 đồng. Biết số tiền mua gạo tẻ bằng 60% số tiền mua hai loại gạo. Hỏi mẹ mua gạo nếp hết bao nhiêu tiền ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-03-12T02:17:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.số tiền đc giảm là:
  80000 – ( 80000 x 10 :100 ) = 72000 ( đồng )
  b.khối 5 quyên góp đc số % là:
  100% – 65% = 35%
  khối 5 quyên góp đc số tiền là:
  3 500 000 x 35 : 100 = 1225000
  c.gạo nếp chiếm số % là:
  100% – 60% = 40%
  mẹ mua gạo nếp hết số tiền là:
  360 000 x 40 : 100 = 144000 (đồng )
  ( tự đáp  số)

 2. a.số tiền đc giảm là:
  80000 – ( 80000 x 10 :100 ) = 72000 ( đồng )
  b.khối 5 quyên góp đc số % là:
  100% – 65% = 35%
  khối 5 quyên góp đc số tiền là:
  3 500 000 x 35 : 100 = 1225000
  c.gạo nếp chiếm số % là:
  100% – 60% = 40%
  mẹ mua gạo nếp hết số tiền là:
  360 000 x 40 : 100 = 144000 (đồng )
  ( tự đáp  số)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )