Toán Lớp 5: Một cửa hàng văn phòng phẩm có một số bút bi. Một nửa và 7 chiếc bút nữa được bán trong ngày đầu tiên. Một nửa số bút còn lại nhưng ít

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng văn phòng phẩm có một số bút bi. Một nửa và 7 chiếc bút nữa được bán trong ngày đầu tiên. Một nửa số bút còn lại nhưng ít hơn 4 chiếc được bán trong ngày thứ hai. Cuối cùng, cửa hàng còn lại 18 chiếc bút. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc bút bi?
chỉ cần trả lời bao nhiêu chiếc bút thôi nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-20T12:20:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bút bi bán lần thứ 2 là:
     (18-4)x2=28(bút bi)
  Số bút bi còn lại sau khi bán ngày 1 là:
     28×2=56(bút bi)
  Số bút bi bán đc ngày thứ nhất là:
     56×2=112(bút bi)
  Số bút bi ngày đầu bán đc là :
     18+56+112=186(bút bi)
           Đ/S:……….
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bút bi bán lần thứ 2 là:
     (18-4)x2=28(bút bi)
  Số bút bi còn lại sau khi bán ngày 1 là:
     28×2=56(bút bi)
  Số bút bi bán đc ngày thứ nhất là:
     56×2=112(bút bi)
  Số bút bi ngày đầu bán đc là :
     18+56+112=186(bút bi)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )