Toán Lớp 5: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314 , 78m vải , tuần lễ sau bán được 525 , 22m vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày tr

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314 , 78m vải , tuần lễ sau bán được 525 , 22m vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 29 phút 2022-06-18T03:52:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi:2 tuần = 14 ngày
  số mét vải 2 tuần lễ bán được là:
  314,78+ 525,22= 840 ( m)
  trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là :
  840 : 14 = 60 ( m)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
        2 tuần = 2×7=14 (ngày)
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:
        (314,78+525,22):14=60 (mét)
              Đáp số: 60 mét vải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )