Toán Lớp 5: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán đc 178,25 m vải . Tuần lễ sau bán đc nhiều hơn tuần lễ đầu 147,5 m vải. Biết rằng mỗi tuần lễ cửa hàng đó

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán đc 178,25 m vải . Tuần lễ sau bán đc nhiều hơn tuần lễ đầu 147,5 m vải. Biết rằng mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán hàng 6 ngày. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán đc bao nhiêu m vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 giờ 2022-06-15T08:03:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:
  \text{ Tuần lễ sau bạn được là : }
  178,25 + 147,5 = 325,75 ( m )
  \text{ Cả 2 tuần bán được là : }
  178,25 + 32,75 = 504 ( m )
  \text{ 2 tuần lễ đó của hàng bán được số này là : }
  6 + 6 = 12 ( ngày )
  \text{ Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đucợ là : }
  504 : 12 = 42 ( m )
  Đáp số : 42 m

 2. Tuần lễ sau bán được số mét vải là:
  $\text{178,25 + 147,5 = 325,75 (m)}$
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là:
  $\text{(178,25 + 325,75) : (6 + 6) = 42 (m)}$
  Đáp số: 42 m vải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )