Toán Lớp 5: Một cửa hàng sách ngày thứ nhất bán 1/4 số sách trong kho, ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất 1/5 số sách. Sau hai ngày bán hết số sách

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng sách ngày thứ nhất bán 1/4 số sách trong kho, ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất 1/5 số sách. Sau hai ngày bán hết số sách thì còn lại trong kho 5400 cuốn. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu cuốn sách?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 33 phút 2022-05-31T23:45:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
  1800 quyển
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Phân số chỉ số sách bán ngày thứ 2 là :
     1/4 + 1/5 + 9/20 ( sách )
  Phân số chỉ số sách còn lại sau khi bán là :
     1 – ( 1/4 + 9/20 ) = 3/10 ( sách )
  Lúc đầu số sách còn là :
     5400 : 3/10 = 1800 ( quyển )
              Đáp số : 1800 quyển
  Trưởng Team Team Bad time trio

 2. Ngày thứ 2 bán được số phần sách là:
  1/4 + 1/5 = 9/20 số sách
  Sau 2 ngày bán thì còn:
  1 – 1/4 – 9/20 = 3/10 số sách
  Số sách ban đầu là:
  5400 : 3/10 = 18000 (cuốn)
  Đáp số: 18000 cuốn
  Gửi bạn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )