Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về 90 bộ quần áo trẻ em trong đó có 60% là quần áo con gái còn lại là con trai biết một bộ quần áo con gái là 150000₫

Question

Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về 90 bộ quần áo trẻ em trong đó có 60% là quần áo con gái còn lại là con trai biết một bộ quần áo con gái là 150000₫ một bộ quần áo con trai là 165000 đồng hỏi hết bao nhiêu tiền, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 5 ngày 2022-06-18T03:35:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài giải
  Số bộ quần áo con gái là :
  90:100×60=54 ( bộ)
  Số bộ quần áo con trai là :
  90-54=36(bộ)
  54 bộ quần áo con gái hết số tiền là :
  150 000×54=8 100 000 ( đồng )
  36 bộ quần áo con trai hết số tiền là :
  165 000 × 36= 5 616 000 ( đồng )
  Đáp số : quần áo con gái : 8 100 000 đồng
  Quần áo con trai : 5 616 000 đồng
  Bon chúc bạn học tốt ????????
  Nếu tính tất cả mất bao nhiêu tiền thì lấy số tiền bộ quầm áo con gái + số tiền bộ quần áo con trai là ra nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )