Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về 90 bộ quần áo trẻ em trong đó có 60% là quần áo con gái còn lại là con trai biết một bộ quần áo con gái là 150000₫

Question

Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về 90 bộ quần áo trẻ em trong đó có 60% là quần áo con gái còn lại là con trai biết một bộ quần áo con gái là 150000₫ một bộ quần áo con trai là156000 đồng hỏi hết bao nhiêu tiền
làm đúng cho hay nhất nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 10 phút 2022-06-18T01:31:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. số bộ quần áo con gái là:
   90 : 100 x 60 = 54 ( bộ )
  số bộ quần áo con trai là:
  60-54 = 6 ( bộ )
  hết số tiền là:
  ( 150000-54 + 156000 – 6)=152970 ( đồng )
                                             Đáp số : 152970 đồng.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  bn nhớ vote 5 sao + ctlhn + cảm ơn nha

 2. Lời giải:
  Con gái có số bộ quần áo là:
  90 : 100 × 60 = 54 (bộ)
  Con trai có số bộ là:
  90 – 54 = 36 (bộ)
  Quần áo của con gái mất số tiền là:
  54 × 150 000 = 8 100 000 (đồng)
  Quần áo của con trai mất số tiền là :
  36 × 156 000 = 5 616 000 (đồng)
  Tổng hết số tiền là:
  8 100 000 + 5 616 000 = 13 716 000 (đồng)
                                       Đ/s : 13 716 000 đồng
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )