Toán Lớp 5: một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7m vải ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải số mét vải bán được trong ngày thứ

Question

Toán Lớp 5: một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7m vải ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số vải bán được trong hai ngày đầu hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu mét vải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 7 tháng 2022-05-01T06:36:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số mét cửa hàng vải bán được trong ngày thứ hai là:
    32,7 + 4,6 = 37,3 (m)
  Số mét cửa hàng vải bán được trong ngày thứ ba là:
     ( 32,7 + 37,3 ) : 2 = 35 (m)
  Đáp số: 35 (m)
  Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
  35 m vải
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ngày thứ 2 bán được số mét vải là:
      32,7 + 4,6 = 37,3(m)
  Ngày thứ 2 bán được số mét vải là:
      $\frac{32,7+37,3}{2}$ =35(m)
           Đ/S:35 m vải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )