Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua vào 2000 cái bát, mỗi chục bát có giá 50000 đồng. Khi vận chuyển có 100 cái bát bị vỡ, nên số bát còn lại mỗi cái đã b

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua vào 2000 cái bát, mỗi chục bát có giá 50000 đồng. Khi vận
chuyển có 100 cái bát bị vỡ, nên số bát còn lại mỗi cái đã bán với giá 8.000 đồng. Hỏi
cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm giá vốn ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-04-13T18:59:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Một cái bát ban đầu mua có giá là:}$
  $\text{50 000 : 10 = 5 000 ( đồng )}$
  $\text{Số tiền mua bát là:}$
  $\text{5 000 × 2000 = 10 000 000 ( đồng )}$
  $\text{Còn số bát là:}$
  $\text{2000 – 100 = 1900 ( cái )}$
  $\text{Bát bán được có giá là:}$
  $\text{8 000 × 1900 = 15 200 000 ( đồng )}$
  $\text{Cửa hàng đó lãi số phần trăm giá vốn là:}$
  $\text{15 200 000 : 10 000 000 × 100 – 100% = 52%}$
  $\text{Đáp số: 52%}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Một cái bát ban đầu có giá là:50000 : 10 = 5 000 ( đ)
  Số tiền mua bát là: 5000 × 2000 = 10000000 ( đ )
  Số bát còn lại sau khi làm vỡ là: 2000 – 100 = 1900 ( cái )
  1900 cái bát hiện tại có giá: 8000 × 1900 = 15200000 ( đ )
  Số phần trăm cửa hàng đó lãi là: $\frac{15200000}{10000000}$ x 100%=152%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )