Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạ

Question

Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2022-06-20T10:28:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Theo đề bài ta có tóm tắt : 

  Gạo nếp : /-/-/-/     

                      ?           Tổng : 6075,5 kg gạo 

  Gạo tẻ    : /-/-/ 

                    ?  

  Cửa hàng có số ki – lô – gam gạo tẻ là : 

  6075,5 : ( 2+3) x 2 = 2430,2(kg) 

  Cửa hàng có số ki lô gam gạo nếp là: 

  6075,5 : (2+3) x 3 =3645,3 (kg)

  Đ/s : Gạo tẻ: 2430,3 kg

         Gạo nếp : 3645,3 kg

 2. Cửa hàng có số gạo tẻ là:

  6075,5 : ( 2 + 3 ) × 2 = 2430,2 ( kg )

  Cửa hàng có số gạo nếp là:

  6075,5 – 2430,2 = 3645,3 ( kg )
  Đáp số: tẻ: 2430,2 kg

               nếp: 3645,3 kg

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )