Toán Lớp 5: Một cửa hàng đã bán được 60 sản phẩm và số sản phẩm đó chiếm 15% tổng số sản phẩm của cửa hàng. a. Trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng đã bán được 60 sản phẩm và số sản phẩm đó chiếm 15% tổng
số sản phẩm của cửa hàng.
a. Trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu sản phẩm?
b. Nếu cửa hàng bán thêm được 25 sản phẩm thì số sản phẩm đã bán chiếm bao nhiêu phần
trăm tổng số sản phẩm của cửa hàng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-20T23:59:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a. Trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu sản phẩm?
          60+(60x 15%)=69
  b. Nếu cửa hàng bán thêm được 25 sản phẩm thì số sản phẩm đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cửa hàng ?
          60:25×10=24%
                        Giải đáp:a,69 sản phẩm
                                    b:24%
   

 2. số sản phẩm trước khi bán cửa hàng có là
  60 : 15 x 100 = 400(sản phẩm)
  sô sản phẩm bán sau khi thêm 25 sản phẩmlà
  60 +25 = 85(sản phẩm)
  số phần trăm số sản phẩm đã bán sau khi thêm bán 25 sản phẩm với tổng số sản phẩm của cửa hàng là 
  85 : 400 x 100=21,25%
  đáp số : a) 400 sản phẩm
  b) 21,25 %

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )