Toán Lớp 5: Một cửa hàng đã bán được 240 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % tổng số gạo trước khi bán. hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng đã bán được 240 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % tổng số gạo trước khi bán. hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo
Trước khi bán cửa hàng có số tấn gạo là…., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 tuần 2022-06-11T19:28:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Trước khi bán cửa hàng có số tấn gạo là:

  240:12,5%=1920 (kg) = 1,92 tấn.

  Đáp số: 1,92 tấn.

  #Rylion

 2.   Trước khi bán gạo, cửa hàng có số gạo là:

                 240 : 12,5 : 100 = 1920 ( kg )

                    1920 kg =  1,92 (tấn)

                            Đáp số: 1,92 tấn gạo

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )