Toán Lớp 5: Một cửa hàng có một thùng rượu người ta bán ngày thứ nhất 12,75 lít ngày thứ Hai bán 18,5 lít ngày thứ ba bán 18,75 lít vừa hết hỏi cửa

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có một thùng rượu người ta bán ngày thứ nhất 12,75 lít ngày thứ Hai bán 18,5 lít ngày thứ ba bán 18,75 lít vừa hết hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít rượu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-03-19T10:06:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cửa hàng có số lít rượu là:
           12,75+18,5+18,75=50(l)
                 Đáp số: 50 l rượu

 2. Cửa hàng đó có số lít rượu là:
  12,75 + 18,5 + 18,75 = 50 (l)
  Đáp số: 50l rượu
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )