Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 529,2m dây cáp. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 1/6​ số dây, buổi chiều bán được 1/5​ số dây còn lại. Hỏi cửa hàng còn

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 529,2m dây cáp. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 1/6​ số dây, buổi chiều bán được 1/5​ số dây còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây cáp?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 10 phút 2022-06-15T02:23:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải
  Buổi sáng đã bán đi số mét dây cáp là:
  529,2:6 x 1=88,2(m dây cáp)
  Cửa hàng còn lại số mét dây cáp là:
  529,2-88,2=441(m dây cáp)
  Buổi chiều bán số dây cáp là:
  441:5 x 1=88,2(m dây cáp)
  Cửa hàng còn lại số mét dây cáp là:
  441-88,2=352,8(m dây cáp)
  Đáp số: 352,8 mét dây cáp
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Buổi sáng bán được số dây là : 528,2×1/6=88,2(m)
   Số dây còn lại sau buổi sáng bán là : 528,2-88,2=440(m)
   Cửa hàng còn lại số m dây cáp là : 440-440×1/5 =352(m)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )