Toán Lớp 5: một cửa hàng có 3 bao gạo nếp ,mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nh

Question

Toán Lớp 5: một cửa hàng có 3 bao gạo nếp ,mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?
bài giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 6 tháng 2022-06-11T11:09:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ba bao gạo tẻ mỗi bao nặng 36 kg có cân nặng là:
  36 xx 3 = 108 (kg)
  Sáu bao gạo tẻ mỗi bao nặng 54 kg có cân nặng là:
  54 xx 6 = 324 (kg)
  Trung mình mỗi bao có cân nặng là:
  (108 + 324) : (3 + 6) = 48 (kg)
                              Đáp số: 48 kg

 2. 3 bao gạo nếp nặng số kg là:
  36 x 3 = 108 (kg)
  6 bao gạo tẻ nặng số kg là:
  54 x 6 = 324 (kg)
  Trung bình mỗi bao gạo nặng số kg là:
  (108+324) : (3+6) = 48 (kg)
  Đáp số : 48 kg
  Cho mk xin hay nhất please
  Thank you

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )