Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo. Buổi sáng, cửa hàng đó bán được 32% số gạo. Buổi chiều bán được 65,5% số gạo còn lại. Hỏi cuối ngày, cửa h

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo. Buổi sáng, cửa hàng đó bán được 32% số gạo. Buổi
chiều bán được 65,5% số gạo còn lại. Hỏi cuối ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô –gam gạo ?
Bài 5. Một cửa hàng vải sau khi bán đi 22,5m vải thì số vải còn lại bằng 37,5% số vải ban đầu
a) Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu mét vải ?
b) Sau khi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?
c) Nếu đem số vải còn lại may bộ quần áo, mỗi bộ hết 2,5m thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế
Mn giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tuần 2022-04-14T00:54:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bài 4 : 

                                    giải

  coi tổng số gạo là 100 %

  số % chỉ số gạo còn lại là : 

          100 % – 32 % – 65,5% = 2,5 %

  cửa hàng còn lại số kg gạo là : 

    3,5 : 100 % x 2,5 % = 0,0875 tấn 

   đổi 0,0875 tấn = 87,5 kg

                               đáp số : 87,5 kg

  bài 5                     giải

  a, số vải bán đi ứng với số phần trăm là : 

   100 – 37,5 = 62,5 %

  trước khi bán , cửa hàng có số m vải là:  

   22,5 : 62,5 x 100 = 36 (m)

  b, sau khi bán cửa hàng còn lại số m vải là : 

  36 – 22,5 = 13,5 (m)

  c, may được số bộ là : 

  13,5 : 2,5 = 5 bo ( dư 1 m vải )

   vote mình câu trả lời hay nhất nhé 

        mình cảm ơn 

  @ThaoMyNguyen19042011

                                 

 2. Bài 1 :
  Giải
  Số % chỉ số gạo còn lại là :
  100% – 32% – 65,5% = 2,5%
  Cửa hàng còn lại số kí-lô-gam gạo là :
  3,5 : 100% x 2,5% = 0,0875 ( tấn)
  0,0875 tấn = 87,5 kg
  Bài 2
  Giải
  Số vải bán đi ứng với số phần trăm là :
  100% – 37,5% = 62,5%
  Trước khi bán, cửa hàng có số mét vải là :
  22,5 : 62,5 x 100% = 36 ( m)
  May được số bộ là :
  13,5 : 2,5 = 5 ( bộ )
  Dư 1 m vải
  Chúc bạn học tốt~????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )