Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 280 kg gạo. Người ta đã bán được 34% số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 280 kg gạo. Người ta đã bán được 34% số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-04-14T05:06:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Cửa hàng bán được số gạo là:

  280 xx 34% = 95,2 (kg)

  Đáp số: 95,2 kg.

  $#Lee$

 2. Giải đáp:

   95,2kg 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Cửa hàng đó đã bán được số kg gạo là :

  280xx34:100=95,2(kg)

           Đáp số : 95,2kg 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )