Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán máy giá đc lãi 6 600 000 đồng. Tính ra đc lãi 9% theo giá bán. Hỏi giá mua chiếc máy đó là bao nhiêu tiền

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán máy giá đc lãi 6 600 000 đồng. Tính ra đc lãi 9% theo giá bán. Hỏi giá mua chiếc máy đó là bao nhiêu tiền, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-19T07:37:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số phần trăm tiền mua và tiền lãi là:
          100% + 9% = 109%
  Giá tiền mua chiếc máy đó là:
           6 600 000 chia 109 x 100 = 6 055 045 (đồng)
  Đáp số: 6 055 045 đồng\
  Chúc học tốt!!

 2. Giải đáp:
  Một cửa hàng bán máy giá đc lãi 6 600 000 đồng. Tính ra đc lãi 9% theo giá bán. Hỏi giá mua chiếc máy đó là bao nhiêu tiền
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1% của 6 600 000 đồng là
  6.600.000 x$\frac{1}{100}$ = 66000
  6% của 6.600.000 là
  66000 x 6 = 396.000 đồng
  vậy chiếc máy đó có giá là
  6.600.000 – 396.000 = 6.204.000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )