Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán được 378kg gạo và bằng 54% tổng số gạo cửa hàng đó trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu tạ gạo? 700 tạ 322

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán được 378kg gạo và bằng 54% tổng số gạo cửa hàng đó trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu tạ gạo?
700 tạ
322 tạ
7 tạ
3,22 tạ
Người ta cần vận chuyển gạo bằng các xe. Nếu mỗi xe chở 1,5 tạ gạo thì thiếu 2 xe, còn nếu mỗi xe chở 1,7 tạ gạo thì thừa 2 xe. Hỏi số gạo cần vận chuyển là bao nhiêu tạ?
43 tạ
51 tạ
61 tạ
72 tạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 8 tháng 2022-04-19T10:32:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   1. 3,22 tạ

  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1: cửa hàng trước khi bán có: 
  378 nhân 100 chia 54= 700kg
  sau khi bán cửa hàng còn:
  700 trừ 378=322kg = 3,22 tạ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )