Toán Lớp 5: Một công ty tuyển người trong lúc phỏng vấn ra 1 đề cho các ứng viên như sau : cho 3 số 1,2,8 . Hãy sắp xếp để có 1 số lớn nhất?

Question

Toán Lớp 5: Một công ty tuyển người trong lúc phỏng vấn ra 1 đề cho các ứng viên như sau : cho 3 số 1,2,8 . Hãy sắp xếp để có 1 số lớn nhất?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 26 phút 2022-06-07T03:23:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có các số lập được như sau : 128 ; 182 ; 281 ; 218 ; 821 ; 812 
  Ta thấy trong các số trên số 821 là số lớn nhất .
  Vậy ta sắp xếp các chữ số từ hàng trăm đến hàng đơn vị như sau : 8 ; 1; 2
   

 2. Sắp xếp thành 821 
  Chọn 8 ở hàng trăm vì 8 là số lớn nhất trong 3 số
  Chọn 2 ở hàng chục vì 2 là số lớn nhì trong 3 số
  Chọn 1 ở hàng đơn vị vì 1 là số nhỏ nhất trong 3 số
  nếu đây là đố mẹo thì số lớn nhất phải là $2^{81}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )