Toán Lớp 5: Môt công ty cà phê đặt kế hoạch xuất khẩu 2000 tấn cà phê trong 1 năm. Riêng ba quý đầu năm công ty đã xuất khẩu được 1800 tấn cà phê v

Question

Toán Lớp 5: Môt công ty cà phê đặt kế hoạch xuất khẩu 2000 tấn cà phê trong 1 năm. Riêng ba quý đầu năm công ty đã xuất khẩu được 1800 tấn cà phê và đến hết năm công ty đã xuất khẩu được tổng cộng 2150 tấn cà phê. Hỏi :
a) Ba quý đầu năm công ty đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
b) Hết năm công ty đã thực hiện vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
Làm nhanh trong 5 phút nha
Cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 5 ngày 2022-06-17T08:37:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 90%
  b) 7,5% 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3 quý đầu năm công ty đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch:                                                                        1800 : 2000 x 100% = 90%
   b) Số tấn cà phê công ty vượt kế hoạch:
                       2150 – 2000 = 150 ( tấn )
       Hết năm công ty đã thực hiện vượt mức số phần trăm kế hoạch:
                        150 : 2000 x 100% = 7,5%
                                                             Đáp số: a) 90%
                                                                          b) 7,5%
  Xin hay nhất ạ.
  Chúc bạn học tốt!

 2. Ba quý đầu năm công ty đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch: 1800 ÷ 2000 × 100% = 90%
  Công ty vượt kế hoạch số cà phê: 2150 – 2000 = 150 (tấn)
  Hết năm công ty đã thực hiện vượt mức số phần trăm kế hoạch: 150 ÷ 2000 × 100 = 7,5%
  #hoanglinh5240

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )