Toán Lớp 5: Một con tàu của hợp tác xã thủy sản đánh bắt được 6 tấn 216kg cá gồm cá chim, cá đuối và cá thu. Khối lượng cá thu gấp đôi khối lượng c

Question

Toán Lớp 5: Một con tàu của hợp tác xã thủy sản đánh bắt được 6 tấn 216kg cá gồm cá chim, cá đuối và cá thu. Khối lượng cá thu gấp đôi khối lượng cá chim và cá đuối, khối lượng cá đuối bằng 4/3 khối lượng cá chim. Tính khối lượng mỗi loài cá., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 14 phút 2022-06-24T06:13:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 6 tấn 216kg = 6 216kg
  Tổng số phần bằng nhau là
  1 + 2 = 3 ( phần )
  Đánh bắt được số ki – lô – gam cá thu là 
  6 216 : 3 x 2 = 4 144 ( kg )
  Khối lượng cá chim và cá đuối là :
  6 216 – 4 144 = 2 072 ( kg )
  Tổng số phần bằng nhau là
  4 + 3 = 7 ( phần )
  Đánh bắt được số ki – lô – gam cá chim là
  2 072 : 7 x 3 = 888 ( kg )
  Đánh bắt được số ki – lô – gam cá đuối là
  2 072 – 888 = 1 184 ( kg )
  Đáp số : Cá thu : 4 144 kg
                 Cá chim : 888 kg
                  Cá đuối : 1 184 kg
   

 2. Đổi 6 tấn 216kg = 6 216kg
  Tổng số phần bằng nhau là
  1 + 2 = 3 ( phần )
  số ki – lô – gam cá thu là 
  6 216 : 3 x 2 = 4 144 ( kg )
  Khối lượng cá chim và cá đuối là :
  6 216 – 4 144 = 2 072 ( kg )
  Tổng số phần bằng nhau là
  4 + 3 = 7 ( phần )
  số ki – lô – gam cá chim là
  2 072 : 7 x 3 = 888 ( kg )
  số ki – lô – gam cá đuối là
  2 072 – 888 = 1 184 ( kg )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )