Toán Lớp 5: Một chiếc đồng hồ điện tử hiện giờ định dạng hh:mm. hh là chỉ số giờ như 01 giờ; 23 giờ; … còn mm chỉ số phút như 07 phút; 53 phút …..

Question

Toán Lớp 5: Một chiếc đồng hồ điện tử hiện giờ định dạng hh:mm. hh là chỉ số giờ như 01 giờ; 23 giờ; … còn mm chỉ số phút như 07 phút; 53 phút ….. Vào một thời điểm Minh Anh nhìn vào đồng hồ của mình và suy nghĩ thấy rằng hiện tại tổng các chữ số hiển thị trên đồng hồ của mình là lớn nhất có thể. Vậy lúc đó đồng hồ của Minh Anh chỉ: ………….(đáp án viết dưới dạng minh họa như sau 23:48), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 6 tháng 2022-06-19T04:39:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                    Giải :
  Ta có: hh có tổng các chữ số là số lớn nhất
  Mà số lớn nhất của hh là 23 (nếu 24 thì sẽ thành 00)
  Do đó, hh là lớn nhất khi hàng 1 trong các chữ số là 9
  Vậy hh là 09 hoặc 19
  Mà 0+9<1+9
  Nên hh sẽ là 19
  Ta có: mm có tổng các chữ số là lớn nhất
  Mà số lớn nhất của mm là 59 (sau 59 là 00)
  Vậy hàng đơn vị có giá trị lớn nhất là 9, chữ số hàng chục có giá trị lớn nhất là 5
  Nên mm sẽ là 59
  Vậy lúc đó đồng hồ của Minh Anh chỉ: 19:59
   CHÚC BẠN HOC TỐT

 2. Ta có: hh có tổng các chữ số là số lớn nhất
  Mà số lớn nhất của hh là 23 (nếu 24 thì sẽ thành 00)
  Do đó, hh là lớn nhất khi hàng 1 trong các chữ số là 9
  Vậy hh là 09 hoặc 19
  Mà 0+9<1+9
  Nên hh sẽ là 19
  Ta có: mm có tổng các chữ số là lớn nhất
  Mà số lớn nhất của mm là 59 (sau 59 là 00)
  Vậy hàng đơn vị có giá trị lớn nhất là 9, chữ số hàng chục có giá trị lớn nhất là 5
  Nên mm sẽ là 59
  Vậy lúc đó đồng hồ của Minh Anh chỉ: 19:59

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )