Toán Lớp 5: Một can rỗng cân nặng 1,5kg. Hỏi khi can đó chứa 37,5l dầu thì cân nặng tất cả bao nhiêu ki- lô- gam, biết rằng 1l dầu cân nặng 0,8 kg

Question

Toán Lớp 5: Một can rỗng cân nặng 1,5kg. Hỏi khi can đó chứa 37,5l dầu thì cân nặng tất cả bao nhiêu ki- lô- gam, biết rằng 1l dầu cân nặng 0,8 kg ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 9 tháng 2022-03-03T03:40:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   38,5 l dầu cân nặng số ki-lô-gam là:
  37,5xx0,8=30(kg)
  Can dầu đó cân nặng tất cả là:
  30+1,5=31,5(kg)
  Đ//S:31,5 kg

 2. @mathe
         Số dầu trong can nặng:
                37,5xx0,8=30kg
         Cân nặng tất cả dầu và can là:
                30+1,5=31,5kg
                       Vậy…
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )