Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có trung bình cộng chiều dài và chiều rộng là 7 m biết chiều rộng bằng chiều dài. a. Tính diện tích că

Question

Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có trung bình cộng chiều dài và chiều rộng là 7 m biết chiều rộng bằng chiều dài.
a. Tính diện tích căn phòng?
b. Người ta dùng các viên gạch bông hình vuông có cạnh 20cm để lát nền. Tính số viên gạch cần dùng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 ngày 2022-12-22T11:01:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng chiều dài và chiều rộng là:
   7 x 2 = 14 ( m )
  Chiều dài là:
   14 : 2 = 7 ( m )
  Chiều rộng là:
   14 – 7 = 7 ( m )
  a,Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:
    7 x 7 = 49 ( m²)
  b) Diện tích 1 viên gạch là:
       Đổi: 
          
  Cần dùng số  gạch là:
       4900 :4=1225 (viên gạch)
              Đ/S: a) 
                      b) 1225 viên gạch

 2. Chiều rộng bằng chiều dài.
  ⇒ Căn phòng hình vuông. Cạnh hình vuông bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng.
  a) Diện tích căn phòng đó là:
  7 xx 7 = 49 (m²)
  b) Diện tích 1 viên gạch là:
  20 xx 20 = 400 (cm²)
  Đổi: 400 cm² = 4 dm²
          49 m² = 4900 dm²
  Cần dùng số viên gạch là:
  4900 : 4 = 1225 (viên gạch)
  Đáp số: a) 49 m².
               b) 1225 viên gạch.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )