Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng $\dfrac{3}{4}$ chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch

Question

Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng $\dfrac{3}{4}$ chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm. Hỏi căn phòng đó được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó? (Phần diện tích mạch vữa không đáng kể)
Một khu ruộng hình chữ nhật có chu vi là 1440m, chiều dài bằng $\dfrac{5}{4}$ chiều rộng
a, Tính diện tích thửa ruộng
b, Biết rằng cứ 100m² thu hoạch được 180 kg thóc. Hỏi cả khu ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tháng 2022-12-15T20:42:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.
  Chiều rộng là : 
  8 x $\dfrac{3}{4}$ = 6 (m)
  Diện tích căn phòng là :
  6 x 8 = 48 ($m^{2}$)
  Đổi 4 dm = 0,4 m
  Diện tích viên gạch là :
  0,4 x 0,4 = 0,16 ($m^{2}$)
  Căn phòng được lát :
  48 : 0,16 = 300 (viên)
  Đáp số : 300 viên gạch men
  2.
  a)Nửa chu vi là :
  1440 : 2 = 720 (m)
  Ta có sơ đồ :
  CD : |—-|—-|—-|—-|—-|
  CR : |—-|—-|—-|—-|
  Tổng số phần bằng nhau là :
  5 + 4 = 9 (phần)
  Chiều dài là :
  720 : 9 x 5 = 400 (m)
  Chiều rộng là :
  720 – 400 = 320 (m)
  Diện tích thửa ruộng là :
  400 x 320 = 128 000 ($m^{2}$)
  b)Cả thửa ruộng thu hoạch được :
  128 000 : 100 x 180 = 230 400 (kg)
  Đổi 230 400 kg = 230,4 tấn
  Đáp số : a) : 128 000 $m^{2}$ 
  b) : 230,4 tấn thóc

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1:
  Chiều rộng căn phòng là:
  8 x 3/4 = 6 (m)
  Diện tích căn phòng là:
  8 x 6 = 48 ($m^{2}$ )
  Đổi: 48 $m^{2}$ = 4800 $dm^{2}$ 
  Diện tích mỗi viên gạch là:
  4 x 4 = 16 ($dm^{2}$ )
  Căn phòng được lát cần số viên gạch là:
  4800 : 16 = 300 (viên gạch)
            Đáp số: 300 viên gạch.
  Bài 2:
  Nửa chu vi khu ruộng là:
  1440 : 2 = 720 (m)
  Ta có sơ đồ:
  CD: |—-|—-|—-|—-|—-|         } 720 m
  CR: |—-|—-|—-|—-|
  Chiều dài thửa ruộng là:
  720 : (4+5) x 5 = 400 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  720 – 400 = 320 (m)
  a) Diện tích thửa ruộng là:
  400 x 320 = 128000 ($m^{2}$ )
  b) Cả khu ruộng thu hoạch được số tấn thóc là:
  128000 : 100 x 180=230400 (kg)
  Đổi : 230400 kg = 230,4 tấn
           Đáp số: a) 128000($m^{2}$ )
                         b) 230,4 tấn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )