Toán Lớp 5: Một cái bể hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,8m, cao bằng 2 3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốc hơi hết 12,5 % lượng

Question

Toán Lớp 5: Một cái bể hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,8m, cao bằng
2
3
chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốc hơi hết 12,5 % lượng nước trong bể. Hỏi trong bể còn bao nhiêu lít nước?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tháng 2022-12-22T16:01:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $4725l$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao cái bể là :
  $1,8\times2:3=1,2m$
  Thể tích cái bể là :
  $2,5\times1,8\times1,2=5,4m^3$
  Trong bể còn lại là :
  $5,4-(5,4\times0,125)=4,725m^3=4725l$
  Đáp số : $4725l$

 2. chiều cao hình hộp chữ nhật:
  1,8×2/3=1,2 (m)
  thể tích hình hộp chữ nhật:
  2,5×1,8×1,2=5,4 (m^3)
  lượng nước còn lại khi bốc hơi hết 12,5%
  5,4×(100%-12,5%)=4,725 (m^3)
  đổi 4,725m^3=4725 (l)
  đ/s: 4725 lít 
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )