Toán Lớp 5: Một bếp ăn tuần lễ đầu dùng hết 182,25 kg gạo;tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu là 41,5 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dù

Question

Toán Lớp 5: Một bếp ăn tuần lễ đầu dùng hết 182,25 kg gạo;tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu là 41,5 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng bao nhiêu kg gạo,biết rằng ngày nào cũng dùng gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 5 ngày 2022-06-15T04:13:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số gạo dùng trong tuần lễ sau là : 
  182,25 + 41,5 = 223,75 (kg)
  Trung bình mỗi tuần bếp dùng số gạo là : 
  ( 182,25 + 223,75 ) : 2 = 203 (kg)
  Số ngày trong 2 tuần là : 
  7 × 2 = 14 (ngày)
  Trung bình mỗi ngày bếp dùng số gạo là : 
  203 : 14 = 14,5 (kg).
  Đáp số : 14,5 kg

 2. Tuần lễ sau dùng số gạo là:
  182,25 + 41,5 = 223,75 ( kg )
  1 tuần = 7 ngày
  Số ngày trong 2 tuần là:
  7 x 2 = 14 ( ngày )
  Trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng số gạo là:
  ( 182,25 + 223,75 ) : 14 = 14,5 ( kg )
  Đáp số: 14,5 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )