Toán Lớp 5: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 3 tuần 2022-06-04T15:03:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 người ăn hết số ngày là:
  36xx50=1800(ngày)
  Vậy số gạo đó cố thể ăn trong số ngày nếu có 60 người là:
  180:60=30(ngày)
  Đáp số:……..

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian 36 người ăn hết số gạo đó là :
  36 : 50 = 18/25 ( ngày )
  Thời gian 60 người ăn hết số gạo đó là :
  18/25 : 60 = 750/9 ( ngày ) 21 giờ 
  Đáp số : 21 giờ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )