Toán Lớp 5: Một bếp ăn chuẩn bị đủ thực phẩm cho 300 người ăn trong 4 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 3 ng

Question

Toán Lớp 5: Một bếp ăn chuẩn bị đủ thực phẩm cho 300 người ăn trong 4 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 3 ngày. Hỏi số người mới đến là bao nhiêu? (Mức ăn như nhau)
Có tóm tắt luôn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-06-21T06:58:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\text{số người là: 100 người}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          giải:
  $\text{Cần số người trong 1 ngày ăn hết số gạo dự trữ là:}$
      $\text{300×4=1200 (người)}$ 
  $\text{cần số người trong 3 ngày ăn hết số gạo dự trữ là:}$
      $\text{ 1200:3= 400(người)}$
  $\text{số người mới đến là:}$
      $\text{400-300=100 (người)}$
  $\text{đáp số: 100 ( người)}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tóm tắt 
  4 ngày : 300 người
  3 ngày : ( 300 + ? ) × 3 = 300 × 4
  Giải :
  1 người ăn hết số thực phẩm đó trong số ngày là:
  300 × 4 = 1200 ( ngày)
  Số người ăn trong 3 ngày là:
  1200 : 3 = 400 ( người)
  Số người đến thêm là:
  400 – 300 = 100 ( người)
  Đáp số: 100 người

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )