Toán Lớp 5: Một bác nông dân chăn nuôi trang trại có ba loại gia súc: bò, lợn, gà. Biết nông trại có tổng cộng 250 con tất cả các loại, trong đó có

Question

Toán Lớp 5: Một bác nông dân chăn nuôi trang trại có ba loại gia súc: bò, lợn, gà. Biết nông trại có tổng cộng 250 con tất cả các loại, trong đó có 120 con gà, số lợn bằng 1/5 tất cả các gia súc. tính số con bò ở trang trại đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 17 phút 2022-06-07T05:53:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Trang trại đó có tất cả số con lợn là:
          250xx1/5=50 (con lợn)
  Số con bò ở trang trại đó là:
          250-120-50=80 (con bò)
                  Đáp số: 80 con bò.
                                                
  @uniquetimehunter
                                                

 2.       Số lợn ở trang trại đó là :
         250 xx 1/5 = 50 ( con )
         Số bò ở trang trại đó là :
        250 – 120 – 50 = 80 ( con )
                          Đáp số : 80 con bò .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )