Toán Lớp 5: một xã có 540,8 ha đất trồng lúa . Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích trồng lúa là 385,5 ha.Hãy tính tổng diện tích đất trồng lúa

Question

Toán Lớp 5: một xã có 540,8 ha đất trồng lúa . Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích trồng lúa là 385,5 ha.Hãy tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-03-19T19:56:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 696,1(ha)

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Diện tích trồng hoa là:
  540,8-385,5=155,3(ha)

  Diện tích trồng hoa và lúa là:
  155,3+540,8=696,1(ha)
    Đáp số : 696,1 ha

   

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích đất trồng hoa là:
       540,8 – 385,5=155,3(ha)
  Diện tích đất trồng hoa và trồng lúa là:
          540,8 + 155,3=696,1(ha)
                              Đáp số:696,1 ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )