Toán Lớp 5: mooth thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,338km và có chiều rộng bằng 6/7 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng ra mét vuông và ra hé

Question

Toán Lớp 5: mooth thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,338km và có chiều rộng bằng 6/7 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng ra mét vuông và ra héc ta, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 6 tháng 2022-06-21T00:02:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nửa chu vi thửa ruộng là:
                     0,338 : 2 = 0,169 (km)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
                     0,169 : (6+7) xx 6 = 0,078 (km)
  Chiều dài thửa ruộng là:
                     0,169 – 0,078 = 0,091 (km)
  Đổi 0,078 km = 78 m ; 0,091 km = 91 m
  Diện tích thửa ruộng là:
                    78 xx 91 = 7098 (m^2)
  Đổi 7098 m^2 = 0,7098 ha

 2. Giải đáp:
  7098 m= 0,7098 ha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 0,338 km = 338 m
  Tổng chiều dài và chiều rộng ruộng lúa : 338 : 2 = 169 m
  Chiều dài ruộng : 169 : (6 + 7) x 7 = 91 m
  Chiều rộng ruộng : 91 : 7 x 6 = 78 m
  Diện tích ruộng : 91 x 78 = 7098 m= 0,7098 ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )