Toán Lớp 5: mong mn giúp em Tìm quy luật : 5 ; 7 ;11 ; 17 ; -. nhanh nhé

Question

Toán Lớp 5: mong mn giúp em
Tìm quy luật : 5 ; 7 ;11 ; 17 ; …..
nhanh nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 tháng 2022-06-20T19:05:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Ta có: 5 + 2 = 7}$
            $\text{7 + 4 = 11}$
            $\text{11 + 6 = 17}$
  $\text{Lần lượt tăng lên theo thứ tự +2 ; +4 ; +6 ; +8 ; …….}$
  $\text{Vậy ta cso thể điền ccs số tiếp theo là:}$
  $\text{5 ; 7 ;11 ; 17 ; 25 ; 35 ; 47 ; ……}$
  $\text{*Hok tốt!}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm quy luật : 5 ; 7 ;11 ; 17 ; …..
  Dễ thấy : 5 cách 7 hai đơn vị
               : 7 cách 11 bốn đơn vị
               : 11 cách 17 sáu đơn vị  
  => Số tiếp theo sẽ cách số 17 tám đơn vị.
  17 + 8 = 25 
  Tương tự các số tiếp theo
  => 5 ; 7 ; 11 ; 17 ; 25 ; 35 ; …

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )