Toán Lớp 5: Mọi người giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều. Tìm X là số tự nhiên biết: 1,2 x 1,3 < x < 1,3 x 1,4

Question

Toán Lớp 5: Mọi người giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều.
Tìm X là số tự nhiên biết: 1,2 x 1,3 < x < 1,3 x 1,4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 36 phút 2022-05-01T07:32:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1,2 x 1,3 < x < 1,3 x 1,4
  = 1,56 < x < 1,82
  Số tự nhiên nhỏ hơn 1,56 và lớn hơn 1,82 là: 1
  Vậy x là 1
  Đáp số: 1

 2. 1,2 x 1,3 < x < 1,3 x 1,4
  => 1,56 < x < 1,82
  => x=1,57;1,58;…
  Mà x phải thuộc STN
  => Ko có x
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )