Toán Lớp 5: Mng ơi giúp mình với mình cần gấp 20% của một số bằng 23,4

Question

Toán Lớp 5: Mng ơi giúp mình với mình cần gấp
20% của một số bằng 23,4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-06-16T01:26:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\text{117}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Cách 1:}$
  $\text{Số đó là:}$
         23,4 x 100 : 20 = 117 
                $\text{Đáp số: 117}$ 
  $\text{Cách 2:}$
  $\text{Số đó là:}$
         23,4 : 20% = 117 
                $\text{Đáp số: 117}$ 

 2. Answer
  Số cần tìm là:
  23,4 : 20% = 117
  Đáp số : 117

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )