Toán Lớp 5: mk cần gấp Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25? Câu 17: Chia 126 ch

Question

Toán Lớp 5: mk cần gấp
Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?
Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-05-25T20:26:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 16
  – Số nhỏ nhất thoả mãn đề bài là: 24,01
  – Số lớn nhất thoả mãn đề bài là: 24,99
     Từ 1 đến 99 có:
  (99 – 1) : 1 + 1 = 99 (số)
  Vậy có 99 số thỏa mãn điều kiện của đề bài.
   Câu 17
  Ta có : 
  126: a dư 25=>a khác 0 ; 1;126
  =>126-25=101 chia hết cho a
  Mà 101=1.101
  =>a=1(L) hoặc a=101(TM)
  Vậy a=10
  Câu 18
  Có số các số tự nhiên có 4 chữ số là:
   (số)
  Đáp số :  số
  Có số các số chẵn có 3 chữ số là:
   (số)
  Đáp số :  số

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 16:
  Vì số đấy lớn hơn 24 và bé hơn 25 nên số đầu và số cuối là : 24,01 đến 24,99
  Vì mỗi số cách nhau 0,01 nên chúng ta có số các số hạng là :
    ( 24,99 – 24,01 ) : 0,01 + 1 = 99  ( số số hạng )
               Đáp số : 99 số.
  Câu 17: 
  Vì 126 : a = … ( dư 25 )
  ⇒ a $\neq$ 0; 1 hay 126 
  126 – 25 = 101 nên 101 chia hết cho a 
  Nếu a = 1 ( loại )
  Nếu a = 101 ( thỏa mãn )
  Vậy a =  101
  Câu 18: 
  Số lớn nhất có 4 chữ số là : 9999 
  Số bé nhất có 4 chữ số là : 1000 
  Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là : 998
  Số chẵn bé nhất có 3 chữ số là : 100
  Có số số tự nhiên có 4 chữ số là :
     ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000  ( số số hạng ) 
  Có số số chẵn có 3 chữ số là : 
     ( 998 – 100 ) : 1 + 1 = 899 ( số số hạng )  
             Đáp số : 9000 số số hạng 
                            899 số số hạng.
      

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )