Toán Lớp 5: mình cần gấp ẹ;-; May một bộ quần áo như nhau hết 70m vải. hỏi may 6 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?

Question

Toán Lớp 5: mình cần gấp ẹ;-;
May một bộ quần áo như nhau hết 70m vải. hỏi may 6 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-21T08:41:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. May 6 bộ quần áo hết số mét vải là:
  70 xx 6 = 420 (m)
  Đáp số: 420 m  

 2. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mẹ may 6 bộ quần áo hết số mét vải là:
    70 xx 6=420(m)
      Đáp số: $420m$ vải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )