Toán Lớp 5: mik cho ít bài à đặt tính rồi tính x + 27,45 = 92,6 8,82 : 3,6

Question

Toán Lớp 5: mik cho ít bài à
đặt tính rồi tính
x + 27,45 = 92,6
8,82 : 3,6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-01-14T23:20:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `x+27,45=92,6`

  `x=92,6-27,45`

  `x=65,15`

  ________-chúc bạn học tốt-________

  toan-lop-5-mik-cho-it-bai-a-dat-tinh-roi-tinh-27-45-92-6-8-82-3-6

 2. Gửi bạn ạ

  toan-lop-5-mik-cho-it-bai-a-dat-tinh-roi-tinh-27-45-92-6-8-82-3-6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )