Toán Lớp 5: Mẹ mang ra chợ bán 412 quả Vừa cam vừa táo Tìm số mỗi quả mỗi loại biết rằng nếu thêm vào số k126 quả và bớt số táo đi 60 quả thì số ca

Question

Toán Lớp 5: Mẹ mang ra chợ bán 412 quả Vừa cam vừa táo Tìm số mỗi quả mỗi loại biết rằng nếu thêm vào số k126 quả và bớt số táo đi 60 quả thì số cam bằng số quả táo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tuần 2022-06-18T06:45:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $\text{113 quả cam}$
                 $\text{299 quả táo}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu thêm vào số cam 126 quả và bớt số tài đi 60 quả thì tổng số quả là:
        $\text{412 + 126 -60 = 478 ( quả)}$
  Nếu thêm vào số cam 126 quả và số táo 60 thì số quả của táo và cam là:
        $\text{ 478 : 2 = 239 ( quả) }$
  Số quả cam lúc đầu là:
       $\text{ 239 – 126 = 113( quả) }$
  Số quả táo lúc đầu là:
       $\text{ 239 + 60 = 299( quả)}$
                      Đáp số: $\text{ 113 quả cam }$
                                    $\text{299 quả táo}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                       Bài Làm
       Lúc đầu số táo hơn số cam là:
         $126+60=186$ $(quả)$ 
                Số quả táo là:
         $(412+186):2=299$ $(quả)$
                 Số quả cam là:
         $412-299=113$ $(quả)$
  Đáp số:Số quả táo là $299$ $quả$
              Số quả cam là $113$ $quả$
  $@Mia$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )