Toán Lớp 5: mẹ đi chợ về mua 8l nươc mắm trong đó có 3l một loại còn lại là nước mắm loại 2. Hỏi a. nước mắm loại 1 chiếm bao nhiêu phần trăm tổ

Question

Toán Lớp 5: mẹ đi chợ về mua 8l nươc mắm trong đó có 3l một loại còn lại là nước mắm loại 2. Hỏi
a. nước mắm loại 1 chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số nước mắm
b. tỉ số phần trăm giữa số nước mắm loại 1 và số nước mắm loại 2 bao nhiêu phần trăm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tuần 2022-06-07T21:08:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{bài giải}$

  $\text{a ] tỉ số phần trăm nước mắm loại 1 so với tổng số nước mắm là}$

  $\text{3 : 8 = 0 , 375 = 37 , 5%}$

  $\text{b ] tỉ số phần trăm nước mắm loại 1 so với loại 2 là}$

  $\text{ 3 : [ 8 – 3 ] = 0 , 6 = 60%}$

  $\text{đáp số : a ] 37 , 5% , b ] 60%}$

 2. Giải đáp:

  Mẹ đi chợ mua về số lít nước mắm loại 2 là:

  8-3=5(lít)

  a,số nước mắm loại một chiếm số phần trăm tổng số lít nước mắm là:

  3:8×100=37,5(%)

  b,tỉ số phần trăm nước mắm loại một và số nc mắm loại hải là:

  3:5×100=60(%)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )