Toán Lớp 5: Mẹ cho hai anh em một số tiền mua sách, số tiền của anh gấp 2 lần rưỡi số tiền của em. Trong khi mua em bị thiếu tiền nên anh đã cho em

Question

Toán Lớp 5: Mẹ cho hai anh em một số tiền mua sách, số tiền của anh gấp 2 lần rưỡi số tiền của em. Trong khi mua em bị thiếu tiền nên anh đã cho em 40 000 đồng. Khi đó số tiền của em bằng 2/3 số tiền của anh. Hỏi:
a) Mẹ đã cho hai anh em bao nhiêu tiền?
b) Mẹ cho anh bao nhiêu tiền, cho em bao nhiêu tiền?
giải nhanh hộ di xin cầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 7 ngày 2022-06-15T05:35:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) 175.000 đồng
  b) Anh: 125.000 đồng
      Em: 50.000 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gấp 2 lần rưỡi là gấp 5.252
  Gọi số tiền của anh là a (đồng)
  Số tiền của em là b (đồng)
  Theo đầu bài ta có:
  ab=52=>aa+b=57=2.535ab=52=>aa+b=57=2535
  Trong khi mua em bị thiếu tiền nên anh đã cho em 20.000 đ. Khi đó số tiền của em bằng 2/3 của anh hay số tiền của anh gấp 3.232 số tiền của em. Ta có:
  a−20.000b+20.000=32=>a−20.000a+b=35=2.135a−20.000b+20.000=32=>a−20.000a+b=35=2.135
  Ta có sơ đồ:
  Số tiền của anh:    25 phần bằng nhau
  Số tiền của anh – 20.000đ:  21 phần bằng nhau
  Hiệu là: 20.000 đồng
  Số tiền của anh là:
  20.000 : (25 – 21) x 25 = 125.000 (đồng)
  Số tiền của em là:
  125.000 x 2 : 5 = 50.000 (đồng)
  Số tiền mẹ cho hai anh em là:
  125.000 + 50.000 =175.000 (đồng)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )