Toán Lớp 5: May một bộ quần áo cần 3,25m vải. Hỏi may 20 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Question

Toán Lớp 5: May một bộ quần áo cần 3,25m vải. Hỏi may 20 bộ quần áo như thế thì cần bao
nhiêu mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 4 ngày 2022-12-19T06:05:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số m vải để may 20 bộ quần áo là:
  3,25xx20=65(m)
  Đáp số:65m

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  May 20 bộ quần áo như thế cần số mét vải là :
  3,25 xx 20 = 65  (m)
             Đáp số : 65  m vải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )